Cancerrehabilitering - Livslustfonden Cancer

 

Livslustfonden Cancer har inte möjligheter att driva verksamheten vidare. 
Fondens styrelse har utifrån stadgarna haft sitt extra årsmöte 29/10 2016 och ordinarie årsmöte 22/4 2017 varvid det enligt ordningen är klart med att
Livslustfonden Cancer. För dig som har eller har haft cancer. är avvecklat och Hemsidan som Du nu läser släcks ner.
Ev. frågor och kontakter, se bifogade uppgifer på denna sidas sidfot.

Utifrån tidigare beslut är det inte möjligt att ge gåvor etc. kopplade till Svensk Insamlingskontrolls 90-konto. Ge din gåva till annan verksamhet som motsvarar målet för Livslustfonden Cancer, se fondens stadgar.

Livslustfonden Cancer vill hjälpa alla som har eller har haft cancer att genomgå cancerrehabilitering.

Vi stödjer cancerrehabilitering som inriktar sig på att  få deltagarna att lära sig bearbeta de tankar och känslor som uppstår i samband med cancer och skaffa verktyg för att få livslusten tillbaka. 


Org. nr:  802489-2278
Tel ordf.  070 587 2980